အလုပ်အကိုင်များ

သင်၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအတွက် DAWN နှင့်အတူ လက်တွဲလိုက်ပါ။

DAWN သည် မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော မိသားစုများ၏ လူနေမှုဘဝကို မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရန်ဟူသည့် အနာဂတ်ရည်မှန်းချက် ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသူများ၏ အကူအညီအထောက်အပံ့များ လိုအပ်လျက်ရှိပြီး လျင်မြန်စွာ တိုးတက်အောင်မြင်နေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

DAWN အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၊ ဌာနခွဲများနှင့် ရုံးချုပ်တို့တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ ကောင်းမွန်သော လစာနှင့် အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ တက်ကြွသော အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လေ့လာသင်ယူခွင့်၊ တိုးတက်မှုနှင့် တက်လမ်းရှိသော လုပ်ငန်းခွင်၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော အဖွဲ့သားများနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများတို့ကို ဖန်တီးထားပါသည်။

Working at DAWN

Scroll to Top