ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ

ချေးငွေများ

တစ်ဦးချင်း ချေးငွေ

အဖွဲ့လိုက်ချေးငွေ

အဖွဲ့လိုက်ချေးငွေ

စုငွေများ

စိတ်ကြိုက်စုငွေ

လက်ရှိ DAWN အဖွဲ့ဝင်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ DAWN စိတ်ကြိုက်စုငွေစာရင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံလို့ရခြင်း၊ အလွယ်တကူထုတ်ယူလို့ရခြင်း၊ ဘဏ်များထက် အတိုးနှုန်များခြင်း – တစ်နှစ်လျှင် (Bank Transfer – အတိုး၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ) / (In Cash – အတိုး၁၅ ရာခိုင်နှုန်း) စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အနာဂတ်ကို အာမခံချက် အပြည့်အ၀ ပေးပါသည်။

Scroll to Top