ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ

ချေးငွေများ

တစ်ဦးချင်း ချေးငွေ

အဖွဲ့လိုက်ချေးငွေ

အဖွဲ့လိုက်ချေးငွေ

စုငွေများ

စိတ်ကြိုက်စုငွေ

လက်ရှိ DAWN အဖွဲ့ဝင်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ DAWN စိတ်ကြိုက်စုငွေစာရင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံလို့ရခြင်း၊ အလွယ်တကူထုတ်ယူလို့ရခြင်း၊ ဘဏ်များထက် အတိုးနှုန်များခြင်း (တစ်နှစ်လျှင် အတိုး၁၀ ရာခိုင်နှုန်း) စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အနာဂတ်ကို အာမခံချက် အပြည့်အ၀ ပေးပါသည်။ အဖွဲ့လိုက်ချေးငွေအတွက် အနည်းဆုံး အပ်နှံငွေနှင့် အနိမ့်ဆုံးလက်ကျန်ငွေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်။ တစ်ဦးချင်းချေးငွေအတွက် အနည်ဆုံး အပ်နှံငွေနှင့် အနိမ့်ဆုံးလက်ကျန်ငွေ ၅,၀၀၀ ကျပ်။
Scroll to Top